ارزشيابی مدارك‌ تحصيلی دانشگاههای انگلستان

نظام‌ آموزشی و چگونگی ارزشيابی مدارك‌ تحصيلی دانشگاههای كشور انگلستان 

 

ادامه تحصیل در انگلیس

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

ادامه تحصیل در انگلیس و تحصیل در انگلستان از پنج‌ سالگی آغاز میشود و طی يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ ابتدايی كودكان‌ با محيط‌ و نحوه آموزش‌ و شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ آشنا شده‌ و وارد دوره‌ متوسطه‌ مي‌شوند كه‌ روابط‌ منظم‌تری دارد. اين‌ دوره‌ با شركت‌  در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهينامه‌ (General Certificate Secondary Education (G.C.S.E پايان‌ می پذيرد. كسانی كه‌ مايل‌ به‌ ادامه تحصیل در انگلیس در مراكز آموزش‌ عالي‌ هستند، بايد پس‌ از گرفتن‌ گواهينامه‌ G.C.S.E دوره‌  موسوم‌ به‌A-Level را طی دو سال‌ با موفقيت‌ بگذرانند.

نمرات‌ اين‌ دروس‌ به‌ درجات‌  A,B,C,D,E  تقسيم‌ مي‌گردد و كساني كه‌ حداقل‌ دو درس‌ A-Level آنها در سطح‌ A,B,C, باشد، مي‌توانند وارد دانشگاه‌ انگلستان برای ادامه تحصیل در انگلیس شده‌ و برای دوره‌ Bachelor ادامه‌ تحصيل‌ دهند. افرادی كه‌ نمرات‌ دروس آنان‌ D و E باشد وارد دوره‌های پايين‌تر H.N.D مي‌شوند يا در مراكز آموزش‌ عالي‌ با كيفيت‌ پايين‌تر تحصيل می كنند.

تحصيلات‌ دانشگاهی و ادامه تحصیل در انگلیس در دانشگاه‌های انگلستان‌

براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌های انگلستان‌ گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ A-Level حداقل‌ در دو درس‌ الزامي‌ است دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ از بيشتر كشورها نيز براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ و ادامه تحصیل در انگلیس بايد امتحانات‌ فوق‌ را بگذرانند البته‌ طي‌ ساليان‌ گذشته‌ در مواردی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌های آخر كالج‌ها و دبيرستان‌های جامع‌ از طريق‌ تكميل‌ برگ‌ مخصوص‌ و جايابي‌ مركز گزينش‌ دانشگاهي یوکس (یوکاس)‌ (UCAS) مجوز ورود به‌ دانشگاه‌ها را يافتند.

بدين‌ صورت‌ كه‌ UCAS مكاتبات‌ لازم‌ را با دانشگاه‌هاي‌ انتخابي‌ انجام‌ داده‌ و پس‌ ازمدتي‌ متقاضيان‌ واجد شرايط‌ را به‌ دانشگاه‌ معرفي‌مي‌كند و دانشگاه‌ نظرات‌ خود رادر مورد عدم‌ پذيرش ‌ادامه تحصیل در انگلیس، پذيرش‌ بدون‌ قيد و شرط‌ و يا پذيرش‌ با شرط‌ نمره‌ در دروس‌مخصوص‌ و مصاحبه‌ اعلام مي‌كند.

در صورتي‌ كه‌ نمرات‌ دانشجو برای ادامه تحصیل در انگلیس از حد نصاب‌ لازم‌ كمتر باشد، دانشگاه‌ در ضمن‌ مصاحبه‌ با دانشجو مشكل‌ را رفع‌ يا او را به‌ دانشگاه‌ها يا كالج‌هاي‌ ديگر معرفي‌ مي‌كند. داوطلبان‌ بالاي‌ ۲۳ سال‌ در صورت‌ داشتن‌ سابقه‌ كاري‌ مرتبط‌ با رشته‌ مي‌توانند بدون‌پشت‌ سر نهادن‌ دوره‌هاي‌ A-Level به‌ عنوان‌ Mature Student وارد دانشگاه‌ در انگلستان شوند

دوره‌های تحصيلی انگلستان

۱.‌ ادامه تحصیل در انگلیس در دوره‌های هنری و حرفه‌ای منتهی به مدرک

HNC,HND ،, College  Diploma  یا Diploma Higher ازدوره‌هايی هستند كه‌ پس‌ از دو يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ دليل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر يا A-Level  با نمره‌ تقريبي‌ E و D طي‌ می شود.

Bachelor .۲

ادامه تحصیل در انگلیس در این دوره با سه‌ سال‌ تحصيل‌ يا چهار سال‌ تحصيل‌ با كار توأم‌ Sandwich COURSE است. البته‌ داوطلبين‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره Level‌A-Level مي‌توانند در برخي‌ از دانشگاه‌های انگلیس دوره‌ Bachelor را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ يك‌ سال‌ پیش دانشگاهی یا فاندیشن‌ آغاز كنند كه‌ در مجموع‌ اين‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصيلي‌ است.

مدرك‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌ Honours و Ordinary تقسيم‌ مي‌شود و مدرك‌ Honours خود به‌ چهار نوع‌

1st,2-1,2-2,3 تقسيم‌ مي‌شود. بديهي‌ است‌ كه‌ مدرك‌ Honours – First بالاترين، و Ordinary پايين‌ترين‌ سطح‌ را دارد. دوره‌های Bachelor چهار سال‌ تحصيلی و SandwichCourse ، علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصيل، كار نظارت‌ شده‌ در كارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ يا يك‌ سال‌ كارورزی بين‌ سال‌هاس تحصيل‌ است. اين‌ دوره‌ جنبه‌ عملي‌ يا كاربردس و حرفه‌ای دارد وامكان‌ اشتغال‌ بيشتری را فراهم‌ مي‌آورد.

Postgraduate Diploma (PGD) .۳

ادامه تحصیل در انگلیس در این دوره كه‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌های HD, HNC, HND در دانشگاه‌های انگلستان‌ ميسر است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند اولين‌ مرحله‌ از سير تحصيلی دوره‌ Master نيز باشد. 

Master .۴

ادامه تحصیل در انگلیس و ورود به‌ اين‌ دوره‌ امتحانی صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف ‌ها، دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود.

اين‌ دوره‌ تحصیل در انگلیس به‌ دو صورت‌ ارايه‌ مي‌گردد:

الف-تدریس

ب- پژوهش

در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از شش‌ ماه‌ حضوردركلاس‌ و موفقيت‌ درامتحانات، پژوهش‌ كوتاه‌ مدتي‌ را انتخاب‌ مي‌كند كه‌ پس‌ ازدفاع‌ موفقيت ‌آميز ازآن، به‌ دريافت‌ مدرك‌ Master نايل‌ می شود اخيراً‌ نظام‌ Modular نيز معرفی شده‌ است. دراين‌ نظام‌ (Modular) دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ كلاس‌هاي‌ درسی را دارد و با انتخاب‌ حدود 5/6 Module كه هركدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصيل‌ آغازمی شود وسپس‌ انجام‌ پژوهشی مد نظر قرار مي‌گيرد. اين‌ دوره‌ معمولاً‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد و شروع‌ آن‌ از اكتبر هر سال‌ است.

در حالت‌By Research كلاس‌ درسی در كار نيست‌ و تنها كار پژوهشی ارايه‌ مي‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. اين‌ دوره‌ می تواند همچون‌ دوره‌ دكترا در اكتبر، ژانويه‌ و آوريل‌ آغاز شود.

۵. (Master of Engineering (MEng:‌

ادامه تحصیل در انگلیس در این دوره شامل 4 يا 5 سال تحصيل پس از دوره متوسطه می باشد. اين دوره با تاكيد بر كار گروهی به منظور ارتقای توانمندی های صنعتي دانشجويان ارائه مي گردد. در اين دوره دانشجو بايد در سال های اول و دوم تحصيل معدل مناسب كسب نمايد تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غير اين صورت دوره را 3 ساله به پايان برده و مدرك BEng دريافت مي نمايد.

تفاوت اصلي دوره های‌ ا تحصیلی در انگلیس ۴ و ۵ ساله به شرح زير مي باشد:

۵-۱ تعداد واحدهای گذرانده شده: به اين صورت كه در دوره ۵ ساله بيشتر و عميق تر گذرانده مي شود.

۵-۲ نوع پروژه انجام شده: در دوره ۴ ساله پايان نامه ارائه نمي شود و فقط يك Dissertation كه مشابه گزارش كار آزمايشگاهي است توسط دانشجو ارائه می شود ولی در دوره ۵ ساله دانشجويان حدود يك سال در صنعت بر روی يك پروژه به عنوان پروزه فارغ التحصيلی كار می كنند كه در نهايت منجر به ارائه يك پايان نامه می گردد.

۶. M.Phil:

‌ادامه تحصیل در انگلیس در اين‌ دوره‌ اولين‌ مرحله‌ دوره‌ دكترا (PhD) است، اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نيز بعد از دوره‌های Bachelor يا Master در بعضی از دانشگاه‌ها و رشته‌ ها ارايه‌ می شود.

۷. Ph.D: 

ادامه تحصیل در انگلیس در این دوره‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در اين‌ پژوهش‌ بايد مجهولی كشف، يا موضوع‌ جديدي‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ ارايه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ اين‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضی موارد براي‌ بالا بردن‌ توان‌ نظری دانشجو چند درس‌ يا سمينارنيز ارايه‌ می شود.
در نظام‌ تحصيلی انگلستان‌ اخذ مدرك‌ PhD مستقيماً‌ پس‌ از دوره‌ Bachelor نيز ممكن‌ است، كه‌ در اين‌ صورت‌ بايستی وضعيت‌ علمی كاملاً‌ مطلوبی داشته‌ باشد.

تبصره۱: مدرک دوره PhD (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۰ باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره۲: کسانی که دارای مدرک کارشناسی با درجه ممتاز می باشند، در صورت به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد وارد دوره دکتری (چنانچه شروع به تحصيل بعد از سپتامبر ۲۰۱۰ باشد) شوند مدرک دکتری آنان به شرط بررسی کيفی، شامل ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، درخواست مقاله و يا بررسی نتايج علمی و قابليت های حرفه ای) و رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است.

نحوه‌ ارزشيابی مدارك‌ تحصيلی برای ‌ادامه تحصیل در انگلیس

۱- مدارك‌BTEC HigherHD, HNC, HND وكليه‌ مدارك‌ با ۲ يا ۳ سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌ Bachelor نمی شود بعد از ديپلم‌ دبيرستان، “كارداني” ارزشيابی مي‌شود.

‌‌تبصره: مدرك‌ Diploma in Art & Design و ديگر ديپلم‌های هنری با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودی داشتن‌ ۴ درس‌ GCSE يا Foundation Course يكساله ( و طول‌ مدت‌ تحصيل‌ سه‌ ساله، “كاردانی” در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابی مي‌شود.

 

۲- مدارك‌ ذكر شده‌ در بند يك‌ به‌ همراه Diploma یک سال‌ تحصيل‌ يا Postgraduate Diploma (PGD) در مجموع، “كارشناسی” ارزشيابی مي‌شود.

 

۳- مدرک PGD بعد از كارشناسی فقط‌ صحت‌ صدور صادر میشود.

 

۴- مدارك MEng ۴ ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهی ايران و يا معادل آن “كارشناسی” ارزشيابی مي شود.

 

۵- مدارك MEng ۵ ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهی ايران و يا معادل آن “كارشناسی ارشد” ارزشيابی مي شود.

 

۶ – مدارک (Master By Course) با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، “كارشناسی ارشد” ارزشيابی مي‌شود.

 

۷- مدارک (Master By Research) با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، “كارشناسي‌ ارشد” ارزشيابی مي‌شود.

 

۸- مدارک M.Phil در صورت انجام يک سال تحصيل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و يا دو سال تحصيل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پايان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی می باشد.

تبصره: دوره M.Phil نبايد به صورت همزمان با دوره های ديگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور بايد صرفاً برای همين دوره و مستقل از ساير دوره ها باشد.

 

۹- مدرك‌ Architecture Diploma با دو سال‌ تحصيل‌ بعد ازB.A. يا معادل‌ آن‌ در معماری، “كارشناسی ارشد” ارزشيابی مي‌شود.

 

۱۰- مدارك‌PhD. با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی ارشد، “دكترا” ارزشيابی مي‌شود.

‌تبصره۱: در صورتي‌ كه‌ مدارك‌ دكترا بدون‌ تحصيل‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد (Master) و پس‌ از دريافت‌ مدرك ‌كارشناسی (Bachelor) اخذ شده‌ باشد، در ذيل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ اين‌ تحصيلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ كارشناسی انجام‌ شده‌ است قيد مي‌شود.

تبصره۲: مدارک تحصيلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۰ باشد) قابل بررسی و ارزشيابی نيست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره۳:کسانی که دارای مدرک کارشناسی با درجه ممتاز می باشند، در صورت به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد وارد دوره دکتری (چنانچه شروع به تحصيل بعد از سپتامبر ۲۰۱۰ باشد) شوند مدرک دکتری آنان به شرط بررسی کيفی، شامل ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، درخواست مقاله و يا First Class honours بررسی نتايج علمی و قابليت های حرفه ای) و رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره۴: مدارك‌ حرفه‌ای كه‌ بدون‌ تحصيل‌ دانشگاهی آكادميك ( اخذ شده‌ باشد در هيچ‌ كدام‌ از رشته‌ها ارزشيابی نمیشود.

۱۱- مدارك‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان‌( (Open University فقط‌ در دوره‌ (Bachelor) كارشناسی (رشته‌های غير فنی) با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و ارايه‌ گواهی شركت‌ در جلسات‌ حضوری‌ ساليانه، همتراز دانشگاه‌ پيام‌ نور قابل‌ ارزشيابی است‌ و درارزشنامه‌ عبارت نيمه‌ حضوری ذكر مي‌شود.

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

HND, HNC, Higher Diploma

Diploma in Art & Design

 2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

مدارك فوق +PGD

Bachelor

مجموع تحصيلات 3 يا4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارشناسي

Master (By Course)

(By research)

M.Phil

Arcitecture Diploma

داشتن كارشناسي

كارشناسي ارشد

Doctor of  Philosophy (Ph.D.)

3 سال تحصيل

    دكترا

PGD

بعد از كارشناسي

صحت صدور

 

‌معرفی دانشگاه‌های انگلستان و مراكز آموزش‌ عالی در انگلیس

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی انگلستان، گروه‌ يك‌ (ممتاز)

 • City University
 • Brunel University
 • University of Bradford
 • The Queens University of Belfast
 • Newcastle University
 • University of Liverpool
 • Heriot – Watt University
 • University of East Anglia
 • University of Essex
 • University of Sussex
 • (Cardiff University of Wales (University of Wales College of Medicine and University of Wales Cardiff
 • University of Oxford
 • University of Cambridge
 • University of London
 • London School of Economics and Political Science
 • Imperial College of Science
 • University College London
 • University of Bath
 • University of Warwick
 • Lancaster University
 • University of York
 • University of Edinburgh
 • University of Bristol
 • University of St Andrews
 • Cranfield University
 • University of Durham
 • University of Sheffield
 • University of Southampton
 • Royal Holloway, University of London
 • Kings College London
 • University of Manchester
 • University of Birmingham
 • University of Leeds
 • Goldsmiths College
 • Royal Veterinary College
 • University of Surrey
 • University of Nottingham
 • Loughborough University
 • Birkbeck College
 • University of Reading
 • University of Glasgow
 • Aston University
 • University of Salford
 • University of Stirling
 • University of Leicester
 • Queen Mary University of London
 • University of Dundee
 • University of Strathclyde
 • University of Exeter
 • University of Wales, Swansea
 • Bangor University
 • University of Kent
 • Keele University
 • University of Aberdeen
 • University of Ulster
 • University of Hull
 • University of Wales, Aberystwyth
 • School of Oriental and African Studies, University of London

 

ب) دانشگاه‌ و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ دو (خوب)

مدارك‌ اخذ شده‌ PhD, Master, Bachelor, HND از دانشگاه‌های گروه‌ دو نيز ارزشيابی می شوند، اما توصيه‌ می شود در دوره‌ دكترا (PhD) تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز)  ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود

 

 • University of Greenwich
 • University of Hertfordshire
 • University of Portsmouth
 • University of Brighton
 • Oxford Brookes University
 • University of the West of England, Bristol
 • Manchester Metropolitan University
 • University of Glamorgan
 • Glasgow Caledonian University
 • Leeds Metropolitan University
 • Kingston University
 • Coventry University
 • Anglia Ruskin University
 • Birmingham City University
 • University of Lincoln
 • Sheffield Hallam University
 • University of Wales, Lampeter
 • University of Westminster
 • Nottingham Trent University
 • South Bank University
 • University of Plymouth
 • Napier University
 • University of Sunderland
 • Robert Gordon University
 • Liverpool John Moores University
 • University of East London
 • London Metropolitan University (London Guildhall و North Londonاز ادغام دو دانشگ)
 • Thames Valley University
 • Middlesex University
 • University of Northumbria at Newcastle
 • De Montfort University
 • University of Lincolnshire and Humberside
 • University of Central Lancashire
 • University of Huddersfield
 • Staffordshire University
 • University of Derby
 • University of the West of Scotland
 • University of Bolton
 • Bournemouth University
 • University of Abertay Dundee
 • University of Wolverhampton
 • University of Teesside
 • University of Bedfordshire
 • University of Wales Institute, Cardiff
 • University of the Arts London

‌معرفی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی نا معتبر در كشور انگلستان

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

 • American University of London
 • Bedford University
 • Canterbury University
 • College of Humanities
 • Commonwealth Open University
 • Ecole Superieure de Gestion Paris (شعبه مستقر در انگلستان)
 • Guitar and Bass School
 • International Colleges of Islamic Science
 • ICTEC
 • London Institute of Technology
 • London School of Business and Finance
 • NCC  (این موسسه مدرک صادر نمی کند، بلکه مدرک از دانشگاه­های انگلستان صادر می شود)
 • St. Clements University
 • The London Institute
 • University of Cambridge International Examinations
 • Vortex University
 • Oxford Centre for Islamic Studies
 • London College of Applied Science England

تمامی کالج های انگلستان در سطح تحصیلات متوسطه هستند

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers