Birmingham City University BCU دانشگاه بیرمنگهام سیتی


دانشگاه بیرمنگهام سیتی    Birmingham City University BCUکه در گذشته به عنوان دانشگاه پلیتکنیک بریمنگام بود که از دانشگاه‌های مرکزی انگلستان به حساب میاد. این دانشگاه دومین دانشگاه بزرگ شهر بیرمنگام از بین ۳ دانشگاه این شهر است، دو دانشگاه دیگر در این شهر وجود دارند به نامهای استون و بیرمنگام. این دانشگاه دا ابتدا در ساله ۱۸۴۳ به عنوان دانشگاه هنر پایه ریزی شد و از ساله ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۲ به عنوان پلیتکنیک و از آن به بعد بی‌ سی‌ یو نام گرفت.
دانشگاه بی‌ سی‌ یو  Birmingham City University BCUدارای ۸ ساختمان و ۶ دانشکده می‌باشد که رشته‌های همچون هنر و طراحی، مدیرت و بازرگانی، کامپیوتر، آموزش و پرورش، مهندسی‌، انگلیسی‌، بهداشت و دارمان، وکالت، هنرهای تجسمی، علوم اجتماعی و فّن آوری. این دانشگاه با اختصاص دادن ۱۲۵ میلیون پوند در زمینهٔ توسعه و گسترش دانشگاه خود ارائه داده است که در ۲ مرحلهٔ افتتاح میشود یکی‌ در ساله ۲۰۱۳ و دیگری در ساله ۲۰۱۵.
دانشگاه بیرمنگهام سیتی بی‌ سی‌ یو Birmingham City University BCU  بزرگترین مرکز آموزشی در میدلند غربی می‌باشد که ارائه دهنده دوره‌های آموزشی همچون لیسانس می‌باشد، و همچنین دارنده بیشترین دوره‌های پاره‌وقت در سراسر بریتانیا می‌باشد. تقریبا نیمی از دانش آموزان تمام وقت دانشگاه را از میدلندز غرب هستند، و درصد زیادی از این از اقلیت‌های قومی هستند
دانشگاه بیرمنگهام سیتی بی‌ سی‌ یو Birmingham City University BCU  دارای دریهی پیش‌دانشگاهی است که بیشتر برای دانشجویان بین‌المللی برپا می‌شه و خیلی‌ مورد استقبال از از طرف دانشجویان خارجی‌ شده است.
وضعیت دانشگاه دانشگاه بیرمنگهام سیتی بی‌ سی‌ یو Birmingham City University BCU
با توجه به قانون ۱۹۹۲ تمام دانشکده‌های صنعتی تونشتند نامه خود را به دانشگاه تغییر بدهند، نام دانشگاه مرکزی انگلستان در بیرمنگام توسط شورای  در ۱۹۹۲ ژوئن ۱۶ به تصویب رسید, و تغییر نام هم در همان ساله تحصیلی‌ به اجرا در آمد.  دانش آموزانی که در اواسط سال ۱۹۹۲ فارغ التحصیل  شدند نام دانشگاه مرکزی انگلستان داده شد،

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers