University of Chichester دانشگاه چیچستر


دانشگاه چیچستر شامل ۲ دانشکده میشود که یکی‌ از آنها باگنر ریجز و دیگری چیشستر است، هر دوی این مکانها در استان ساسکس غربی و در داخل شهر قرار دارند.

یکی‌ از هدفهای اصلی‌ این دانشگاه چیچستر شناخته شدن در سطح جهانی‌ هست و همواره سیاستهای آموزشی خود بر این مبنا پیش میبرد. دانشگاه چیچستر نتنها در زمینهٔ آموزش و پرورش می‌خواهد به محبوبیت برسد بلکه در زمینهٔ تحقیقات و پژوهش هم فعالیت‌های فراوانی‌ انجام میدهد تا در سطح جهانی‌ شناخته شده باشد. دانشگاه چیچستر سعی‌ دارد تا سرویس و خدمات خود را در سطح بالایی ارائه بدهد.

خط و مشی‌ دانشگاه چیچستر بر این اساس بوده که این مکان را در سطح بالایی برای تحصیل و کار نگهدارد، دانشگاه چیچستر بر این باور است که تمامی مسئولیتها و فعالیتهای خود را به طور شفاف در اختیار دانشجویان قرار دهد،

۹۵% از دانشجویان تمام وقت مشغول به کار پاره وقت هستند تا به تواند دورهٔ خود را کامل کنند

۱۵% از دانشجویان این دانشگاه بصورت پاره وقت در حال تحصیل هستند، که بصورت تمام وقت مشغول کار هستند و در مواقعی که کار نمیکنند به درس می‌پردازند

۳۰% از دانشجویان دانشگاه چیچستر به عنوان دانشجوی بزرگسال شروع به تحصیل میکنند

۵۰% از دانشجویان این دانشگاه بصورت مستقیم از دبیرستان وارد این دانشگاه میشوند

از ۷۱ دانشگاه در کشور، چیچستر رتبه ۷ شده است، ۸۳٪ از دانش آموزان گفت که به طور کلی، آنها با کیفیت تحصیلی این دانشگاه راضی هستند

 

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers