Keele University تحصیل در دانشگاه کیل


تحصیل در دانشگاه کیل Keele University به داشتن محیط آموزشی بسیار خوب و هیجان انگیز، دانشگاه زیبا و هم چنین زندگی‌ دانشجوی بسیار خوب معروف و مشهور است.
دانشگاه کیل  Keele Universityاولین دانشگاه در قرن ۲۰ در قسمت شمالی ستفوردشر بود که در ساله ۱۹۴۹ توانست مدرک دانشگاهی بدون داشتن عنوان دانشگاه ارائه بدهد. بعدها در ساله ۱۹۶۲ تغییر نام از کالج کیل به دانشگاه کیل پیدا کرد.
بیشتره دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه کیلKeele University  و کارکنان این دانشگاه در خود این دانشگاه اقامت دارند و و این باعث شده تا فضای بسیار دوستان بین کارکنان و دانشجویان پیش آید، برنامه‌های مفرّح و سرگرم کننده بطور مداوم در این مکان صورت می‌گیرد، یکی‌ از دلایل موفقت این بوده است
دانشگاه کیل  Keele Universityطیف گسترده‌ای از رشته‌های دانشگاهی را تحت شعاع خود قرار داده است، دانشجویان این دانشگاه در حال تحصیل در بیش از ۵۰۰ رشتهٔ دانشگاهی با دوره‌های دانشگاهی هستند که بعد از اتمام دورهٔ خود مدارک لیسانس و فوق لیسانس خود را دریافت خواهند کرد.رشتهای هم چون تحصیل در مسئل آمریکا، محیط زیست و توسعه پایدار، جغرافی، حقوق، ریاضیات، موسقی، سیاست و پزشکی‌ و سایر رشته‌های مربوط به بهداشت و دارمان یارئیه میشود.
دانشگاه کیلKeele University  یکی‌ از بزرگترین دانشکده تلفیق  شده است که در مساحتی به وسعت ۶۱۷ هکتار بنا شده است یکی‌ از ویژگیهای این دانشگاه ساختمان مرکزی آن است که قانع ۱۹ برمیگردد.
واقع شدن این دانشگاه در قسمت مرکزی بریتانیا این امکان را برای کسانی‌ که میخواهند در این دانشگاه ادامهٔ تحصیل بدهند به وجود آورده تا به راحتی‌ به تمام مکان‌های بریتانیا دسرسی راحتی‌ را دست باشند. با داشتن ساینس پارک، امکانات کنفرانس و فعالیتهای علمی‌ و با داشتن بیش از ۱۷۰۰ کمند باعث شده تا تاثیر بسیاری در اقتصاد منطقه داشت باشند.
۹۳% از فارغ التحصیلان این دانشگاه در ساله ۲۰۱۲ به جامعه کاری پیوستند
مقام ۲ در در نظر سنجی دانشجوی در بین دانشگاههای بریتانیا ( انگلستان) برای رضایت دانشجویان از نحو تدریس و مکان آموزشی نئل شده است
۸۵% از تحقیقات و پژوهش‌های این دانشگاه در سطح بین‌لمللی شناخته شده
در ساله ۲۰۱۲ در بین ۱۰ دانشگاه برتر انگلستان به عنوان یک دانشگاه متفکر شناخته شد.
مقام ۴ در داشتن اتحادیه دانشجویی
مقام ۲۹ در بین دانشگاههای بریتانیا

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers