دوره های پیش دانشگاهی

PRE-GCSE(شروع دبیرستان)

شرایط ورودی
اتمام دوره راهنمایی در ایران با معدل بالای 15
دارا بودن 13 سال تمام
این دوره بر اساس سن و تحصیلات دانشجو به صورت 1 یا 2 ساله ارائه میگردد

 

 

GCSE(سال سوم دبیرستان)

شرایط ورودی
اتمام سال اول دبیرستان در ایران با معدل بالای 15
دارا بودن 15 سال سن
دارا بودن مدرک آیلتس 4.5 به بالا( برای دانشجویان بالای 18 سال)

 

 

FOUNDATION( دوره پیش دانشگاهی 1 ساله)

شرایط ورودی
دارا بودن دیپلم دبیرستان در ایران با معدل بالای 15
دارا بودن 16.5 سال سن
دارا بودن مدرک آیلتس 5.5 به بالا( برای دانشجویان بالای 18 سال)

 

 

A-LEVEL(دوره تخصصی پیش دانشگاهی 2 ساله)

شرایط ورودی
دارا بودن دیپلم دبیرستان در ایران با معدل بالای 15
دارا بودن 15.5 سال سن
دارا بودن مدرک آیلتس 5.5 به بالا( برای دانشجویان بالای 18 سال)

 

 

دوره های زبان

دوره های دانشگاهی

دوره دکترا

کار و اقامت در انگلستان