هزینه زندگی و تحصیلی انگلستان

هزینه های تحصیلی در انگلستان جهت ادامه تحصیل در انگلیس

قبل از هر گونه توضیح لطفا به دو واژه زیر توجه نماتید.

دانشجوی خانگی  انگلستان Home Student

  دانشجوی خارجی در انگلستان Overseas Student=

ادامه تحصیل در انگلیس وزارت آموزش در انگلستان , اداره اجرائی در اسکاتلند و مجلس حکومتی در ولز و مجلس ایرلند شمالی تصمیم میگیرند کدام یک از دانشجویان میتوانند هزینه های تحصیلی در انگلستان  را به عنوانHome Student بپردازند.حتی برای دانشجویان خانگی رده بندی های متفاوتی است. که در ذیل توضیح داده شده است.

آیا من به عنوان دانشجوی خارجی میتوانم هزینه های تحصیلی در انگلستان برای  ادامه تحصیل در انگلیس را مانند دانشجویان خانگی بپردازم؟

در شرایط زیر دانشجو میتواند برای ادامه تحصیل در انگلیسهزینه های تحصیلی در انگلستان را مانند Home Student بپردازد.

* دارای ملیت کشوری در اتحادیه اروپا باشد یا اینکه متقاضی یا اعضای خانواده فردی باشد که ملیت آن فرد جز اتحادیه اروپا باشد.
* جز اتحادیه افتصادی اروپا و یا کارگران سویسی باشد یا اعضای خانواده چنین فردی باشد.
* پناهنده باشد.
* فرزند فردی با ملیت سویسی باشد.
* فرزند کارگری به ملیت ترکیه در انگلستان باشد.
* بودن در انگلستان برای مدت 3 سال به خودی خود به معنای استفاده از امکانات Home Student نیست.

معمولا مدارک تحصیلی درانگلستان به صورت زیر تقسیم بندی میشوند.

Qualification Type and Level

Undergraduate students
Postgraduate students
MBA
Taught degree
Diploma
Certificate
Research degree

هزینه های تحصیلی در انگلستان  ادامه تحصیل در انگلیس برای دانشجویان خارجی در دوره های مختلف زبان انگلیسی صورت زیر است:

 

از 2.000 پوند تا 10.000 پوند درسال  و موسسه آموزشی

زبان انگلیسی عمومی :
General English

از 1.000 پوند تا 12.000پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی

زبان انگلیسی ایلتس آکادمیک :
Academic IELTS

از 1.000 پوند تا 7.000 پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی

زبان انگلیسی آیلتس چنرال :
General IELTS

از 1.000 پوند تا 12.000پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی

دوره های فشرده ایلتس:

IELTS Intensive Course

از 1.000 پوند تا 10.000پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی

زبان انگلیسی تجاری :
Business English

از 5.000 پوند تا 15000 پوند در سال پوند و موسسه آموزشی

دوره پایه و آمادگی جهت ورود به دانشگاه (پیش دانشگاهی)

University Foundation Course

لازم به ذکر است که هزینه های فوق ممکن است در شهرهای مختلف و کالج با مدارس دیگر متفاوت باشد.

در جدول زیر هزینه های تحصیلی در انگلستان برای  ادامه تحصیل در انگلیس به صورت تقریبی درج شده است و این هزینه ها بسته به دانشگاه , موسسه آموزشی و یا شهری که موسسه در آن واقع شده است متفاوت است.

هزینه های تحصیلی در انگلستان جهت تحصیل در رشته های دانشگاهی :

£14,000 – £12,000  پوند در سال

دوره های کارشناسی –گروه هنر
Undergraduate – Art

£15,000 – £14,000 پوند در سال

دوره های کارشناسی – گروه علوم
Undergraduate – Science

£15,000 – £12,000 پوند در سال

دوره های کارشناسی ارشد –

گروه هنر
Postgraduate – Art

£15,000 – £12,000 پوند در سال

دوره های کارشناسی ارشد – گروه علوم
Postgraduate – Science

لازم به ذکر است که هزینه های فوق ممکن است با مقداری تفاوت در شهرهای مختلف متفاوت باشد.

هزینه های تحصیلی در انگلستان برای دانشجویان خارجی برای تحصیل در انگلستان

هزینه های ادامه تحصیل در انگلستان   برای دانشجویان خارجی از 2000 تا 24000 پوند در سال بسته به موسسه آموزشی یا دانشگاه , سطح دوره تحصیلی و نوع رشته متفاوت است. معمولا هزینه های تحصیلی در مراکز آموزش عالی بیشتر است   هزینه های زندگی در شهرستان ها بطور متوسط 800 پوند و در لندن 1000 پوند محاسبه شده است

هزینه های تحصیلی در انگلستان برای ادامه تحصیل در انگلستان برای دانشجویان خارجی از 2000 تا 18000 پوند در سال بسته به موسسه آموزشی یا دانشگاه , سطح دوره تحصیلی و نوع رشته متفاوت است  در سالهای 2012 و 2013 به آن ها اشاره شده است. معمولا هزینه های تحصیلی در مراکز آموزش عالی بیشتر است.

بعد از تکمیل  فرم مشاوره تحصیلی  توسط شما اطلاعات دقیقتری در خصوص هزینه های تحصیلی در انگلیس برای شما ارسال خواهد شد.

در ماه آوریل سال 2009 از تعدادی از موسسات آموزشی عالی و کالجها در انگلستان دعوت شد تا در این آمارگیری که مربوط به هزینه های تحصیلی در انگلیس برای ادامه تحصیل در انگلستان در دوره های تمام وقت دانشجویان خارجی است شرکت نمایند.

90 موسسه عضو که 69% از کل اعضا را شامل میشوند این اطلاعات را فراهم نموده اند. هزینه های تحصیلی روند (گرد) به نزدیکترین صدگان شده اند. کمتر از 5% از اطلاعات جهت آنالیز بهتر از این آمار حذف شده اند. این آمارها و نمودارها بر اساس میزان هزینه های تحصیلی در انگلستان در رده های مختلف تحصیلی و نوع مدرک تحصیلی تهیه و تنظیم شده است. مواردی مانند تعداد کلاس مرتبط با دوره تحصیلی , آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی ,برنامه های قبل از دوره های بالینی و در حین دوره های بالینی و دوره های دندانپزشکی نیز در این نموارها مد نظر گرفته شده است.

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers