کار و اقامت در انگلستان

کار و اقامت و هزینه زندگی در انگلستان
ویزای تحصیلی صادره برای دانشجویان متقاضی ویزای TIER4 خواهد بود
این ویزا بر اساس طول دوره تحصیلی برای دانشجویان صادر میشود و دانشجویان تنها پس از 10 سال تحصیل در انگلستان امکان دریافت اقامت دائم را پیدا میکنند.
تنها دانشجویانی که در سطح فوق لیسانس به بالا تحصیل میکنند امکان به همراه آوردن خانواده در طول مدت تحصیل را دارند

 

 

برای دانشجویان دوره لیسانس 10 ساعت در هفته در طول ترم اجازه کار و برای دانشجویان دوره فوق لیسانس 20 ساعت در هفته در طول ترم اجازه کار صادر میشود. دانشجویان در طول تعطیلات بین ترم اجازه کار تمام وقت میگیرند.
دانشجویان دوره زبان و پیش دانشگاهی اجازه کار دریافت نمیکنند
استخدام و گرفتن کار بستگی به عوامل متفاوتی داشته و صرف گرفتن مدرک از دانشگاه در انگلستان تضمین صد در صد برای استخدام ایجاد نمیکند.عوامل بسیاری از قبیل تخصص سوابق کاری شرایط ظاهری قدرت بیان و….. در این مسئله سهیم خواهند بود

 

 

هزینه مسکن و معاش ماهیانه در شهر لندن 1000 پوند در ماه برای هر نفر ودر بقیه شهر های انگلستان ماهی 700 پوند بر آورد میشود

 

 

دوره های زبان

دوره های پیش دانشگاهی

دوره دکترا

دوره های دانشگاهی